Ankara Kahve Falı

Ankara Kahve Falı Tarihçesi
Kahveyi fırınlama yöntemini ilk öğrenen Yemenliler olmuştur. Kahve buradan 13. yüzyılda İran ve Mısır’a geçmiş daha sonra Osmanlı İmparatorluğunun başkentine kadar ulaşmıştır. Böylece kahve altın çağını yaşayan bir içeceğe dönüşmüş ve Osmanlı aracılığı ile Avrupa’ya oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Fakat kahve falı bizzat Osmanlı sarayında ortaya çıkmış ve yüzlerce yıl Anadolu’ya özgü bir fal çeşidi olarak varlığını sürdürmüştür.Alanında uzman ankara kahve falı falcılarıyla çalışmaktayız.
Kahve falı Osmanlı sarayında ortaya çıkan kendine has bir fal türü olsa da daha öncesinde Çin’de içilen çayın bardakta kalan yaprak parçalarıyla bakılan çay falı ve şarap kadehinde kalan şarap tortusuyla bakılan şarap falıyla benzerlikler gösterir.
Kahve falı, Osmanlı sarayına giren kahvenin haremde cariyeler tarafından kendi aralarında geliştirdikleri bir teknikle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Başlangıç hikayesi basitmiş gibi görünse de aslında nesne üzerindeki enerjinin okunması, bakan kişinin telepatik yeteneklere sahip olması gibi etkenler kahve falını çok daha derin ve ciddi bir noktaya koyar. Keza falcılık binlerce yıl evvelinde şaman inancının temellerinde gizlidir. Şamanlarda falına baktırmak isteyen kişiden bir hayvan avlaması istenirdi. Şaman, kişinin avladığı hayvanın iç organlarından fala bakardı. Burada da görüldüğü üzere fal yalnızca şekillerin yorumlanması değil aynı zamanda kişinin nesne üzerinde bıraktığı enerjinin de okunmasıyla ilgili bir durumdur.


Kahve Falına Nasıl Bakılır ?


Kahve falı cezvede kısık ateşle demlendirilerek yapılan Türk usulü kahvenin fincanda kalan tortusunun yorumlanmasıyla bakılan bir fal çeşidir. Fincanın sapı başlangıç noktası olarak temel alınır ve fincan saat yönünde çevrilerek bakılmaya devam edilir.

Ankara Kahve Falı Sembolleri ve Anlamları


Kahve falında yırtıcı hayvanlar kötülüğü, fare ve sürüngen hayvanlar art niyetli bir insanı, arı gerçekleşmek üzere olan bir başarıyı, uğur böceği bolluk ve bereketi, kuş haberi, balık kısmeti, kurt ya da köpek zor günlerin bitmek üzere olduğunu gösterir.
Kahve falında sayılar iyi ve hayırlı işler olacağına işaret eder. 4 şansa, 5 gıybete, 6 evliliğe,7 aile içi huzura, 9 yeni kişilerle tanışmaya işaret eder. Kahve falında yalnızca sıfır rakamı olumsuzdur ve bir işin gerçekleşmeyeceği anlamını taşır.
Gelişen teknoloji kahve falına telefonla uzaktan baktırma imkanı da sağlamaktadır. Birçok işletme telefon falı uygulamasıyla uzaktan fal hizmeti verebilmektedir. İnternet üzerinden örneğin Ankara Fal yazıp online kahve falı baktıran yerleri bulmak mümkün.
Kahve falında fincan açılınca ilk olarak dibine bakılır; daha sonra dipten fincanın ağız kısımlarına doğru yorumlanmaya devam edilir. Fincanın dibinde görülen olaylar daha uzun zamanda gerçekleşirken, ağız kısmında görülen olaylar daha kısa zamanda gerçekleşir.
Kahve falında fala bakan kişi de baktıran kişide fala odaklanmalı ve inanmalıdır. Yorumlanan şekillerin yanında fala baktıran kişinin fincana bıraktığı enerjide önemlidir; bu yüzden falına baktıran kişi fala odaklanmalı ve inanmalıdır.

ankara kahve falı
ankara kahve falı
Bizi Puanlayın !
[Toplam: 2 Ortalama Puan: 3]