Ankara Ateş Falı

İnsanlığın ortaya çıktığı tarihten bu yana varlığını sürdüren fal ve falcılık, zamanla içinde bulunduğu kültürün özelliklerine göre yüzlerce çeşide ulaşmıştır. Bu yazımızda da Batı dünyasında çok bilinmeyen ama bize yakın coğrafyalarda sıklıkla tercih edilen ateş falından bahsedeceğiz. En iyi ankara ateş falı uzmanlarıyla çalışmaktayız.

ATEŞ FALI NEDİR?

Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında sıkça tercih edilen ateş falı, kısaca ateşe ve kora bakarak geçmiş ve gelecek hakkında yorumlarda bulunmanın adıdır diyebiliriz. Ateş falının doğum noktası bugün İran olarak bildiğimiz topraklardır. Milattan önceki zamanlarda Pers İmparatorluğu’ndaki inanışa göre dört kutsal elementin varlığı kabul edilir. Ateş, toprak, su ve hava farklı erdemleri sembolize eder ve bu elementler kutsal ayinlerde farklı amaçlarda araç olarak kullanılırdı. Özellikle ateş elementini geleceği görmek için bir araç olarak kullanırlardı. Bu dönemde ateş falı olgusu ortaya çıkmış ve zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır.

Ateş falı ilk ortaya çıktığı zamanlarda durugöze sahip bir falcının yaktığı boy ateşini köz olana kadar dualarla izlemesi ve köz olan ateşe çeşitli bitkileri atıp çıkan kıvılcımlardan geleceği yorumlaması şeklinde gerçekleşirdi. Zaman içerisinde bu teknik başka biçimlere evrilmiştir.

ATEŞ FALINA NASIL BAKILIR?

Ateş falı genel olarak geleceği görmek ve oluşabilecek kötü olaylardan sakınmak için bakılan bir faldır. Ateş falına sıradan bir falcının bakması imkansızdır. Bu fala bakan kişinin sezgilerinin kuvvetli olması gerekir; ayrıca ateş falında falcı, falına baktığı kişinin negatif enerjisinin kendi üzerine topladığından, baktığı kişiyi rahatlatırken kendisi kötü enerjiyi üzerinde toplar.

 Ateş falına günümüzde 3 farklı şekilde bakılmaktadır. Bu yöntemler şöyledir:

1. En güçlü yöntem bakır ya da gümüş bir kaba koyulan toprağın üzerine çeşitli duaların okunduğu yanıcı bir maddenin dökülüp yakılmasıdır. Falcı bu ateşe konsantre olup gelecekten imgeler görür.

2. Bakır  ya da gümüş bir kabın içerisine su konulur ve yanına bir mum yakılır. Daha sonra ebced kağıdı suya atılır. Falı bakan kişi bu kaseden gelecek hakkında görüntüler görür.

3. Bir kase içerisine okunmuş olan su dökülür. Ebced kağıdı yakılarak kaseye atılır. Kase içerisinde kağıdın oluşturduğu kül tortuları falcıya gelecek hakkında işaretleri gösterir.

ATEŞ FALINA KİMLER BAKABİLİR?

Ateş falı tıpkı su falı gibi herkesin bakabileceği bir fal çeşidi değildir. Öncelikle ateş falına bakmak isteyen falcıların sezgilerinin çok kuvvetli olması şarttır. Sessiz ve odaklanmayı güçleştirecek etkenlerden arınmış, tercihen karanlık bir odada ateş yakılır. Falcı ateşe yoğunlaşır ve görünenin ötesine geçmeye çalışır. Ateş incelenerek üzerinde çıkan şekillerden anlamlı şeyler söyler.

ankara ateş falı
ankara ateş falı
Bizi Puanlayın !
[Toplam: 4 Ortalama Puan: 4]